Organizasyonlarda Kullanılan Evrak ve Belgelerde Standardizasyonun Önemi

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetin odak noktası internet, sosyal medya ve diğer iletişim kanallarının daha etkin kullanımı olmakla beraber, müşterilerimize organizasyonlarının daha etkin çalışabilmesi amacıyla genel danışmanlık hizmetleri de sunmaktayız. İşletme sahipleri, üst düzey yöneticiler ve çalışanlar şirket içinde işleyişi bozan, yavaşlatan ve kolaylıkla düzeltilebilecek prosedür, işlem ve davranışı zaman içerisinde “nasıl olsa düzelmez” diyerek fark etmemeye başlayabilirler. “İşletme körlüğü” olarak anılan bu olay, zamanla genişleyerek organizasyonun yavaş ve verimsiz çalışmasına sebep olmaktadır. Bu ise işletmenin karlılık oranın düşmesine, yeni müşteri ve pazarlara erişmesini, eldeki müşterilerin rakipleri tercih etmesine yol açabilmektedir.

Genel Danışmanlık Hizmetleri

Biz ByBilla olarak müşterilerimize verdiğimiz hizmet yelpazesini bu alanda da genişleterek organizasyon şemasının verimli bir hale getirilmesi, şirket içinde iletişim ve kayıtlarda kullanılan evrakların ve hesap tablolarının daha verimli olacak şekilde tekrar tasarlanması konularında da yardımcı olmaktayız. Şirket içinde kullanılan evrak ve tabloların aynı yapıda ve sıralamada olması, departmanların birbirleriyle veri paylaşım hızlarını ve verileri bir medyadan diğerine geçirmeleri hızlarının ve doğruluklarının artması açısından günümüzde birçok şirket tarafından tercih edilmektedir.

Ülkemizde henüz kurumsallaşma sürecini tamamlayamamış birçok işletme, faaliyetlerine o anki ihtiyaca uygun olarak hazırlattığı ve bastırdığı evrak ve formlarla devam etmekte, oluşturulan hesap tabloları da o anki ihtiyaca uygun olarak, gelecekte yaşanabilecek değişimler dikkate alınmadan oluşturulmaktadır.

Evrak, Hesap Tabloları ve ERP Sistemlerinin Verimliliğe Etkileri

Zaman içerisinde büyüyen organizasyon, artan ürün çeşitliliği ve müşteri sayısı, uluslararası ticaret ve sevkiyat biçimleri ile beraber, bu eski evrak ve tablolar yetersiz veya gereksiz hale gelmeye başlayacaktır. Hepsinin baştan, mevcut ihtiyaçlara göre tekrar hazırlanması çok büyük bir iş yükü getireceğinden dolayı üst yönetim ve çalışanlar bundan uzak durmayı tercih etmektedir.

Müşterilerimize sunduğumuz genel danışmanlık hizmetleri kapsamında müşterilerimizin evrak ve tablolarını birbirleriyle uyumlu hale getirme çalışmalarında da destek ve rehberlikte bulunarak, işletmenin üzerinde bulunan bu görünmeyen yükü azaltmayı hedeflemekteyiz.

Ancak bazı durumlarda çalışanlar kendilerini farklı alanlarda geliştirmeye devam etmek isteyebilirler, iş ortamlarından, çalışma arkadaşları ve üst düzey yöneticilerinden memnun olsalar da kariyerlerini kendilerine daha uygun alanlarda devam ettirme arzusu içinde bir tutum sergileyebilirler. İnsan Kaynakları departmanları bu konularda çalışmalar yapsalar da bazen günlük, rutin iş yükünden dolayı çalışanların iş doyumuna ve yeni işe alınacak kişilerin karakter analizlerine yeteri kadar önem veremeyebilmektedirler. Bu gibi durumların önüne geçilemeyen durumlarda biz ByBilla olarak işletmelerin sahip olduğu insan kaynağını, potansiyel insan kaynağıyla beraber analiz ederek organizasyonun hem farklı kariyer alanlarına yönelmek isteyen hem de bulunduğu mevki de ilerlemek isteyen çalışanlarını memnun edecek çözümler üretilmesi adına tavsiye ve veriler sunarak yardımcı olmaktayız.

Çalışanlar İçin Etkin Kariyer Değişimi, Gelişimi ve Kişisel Gelişim Programlarının Hazırlanması

ByBilla olarak ana iş alanımız olan web sitesi ve uygulamaların tasarımı ile şirketlere özel yazılımlar geliştirilmesi konusunda olan tecrübemizi, müşterilerimizin şirketlerinde teknolojik altyapı kullanarak çalışacak personelin yeni yeteneklerle donatılması konusunda da destek vermekteyiz. Bu destek sitemi yerinde görevli kişilerin tecrübelerinin çalıştıkları alanlarda yeterli ve verimli olabilmeleri açısından yüksek bir öneme sahiptir.

 

Genel Danışmanlık Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Bizimle İletişime Geçerek Size Özel Tekliflerimizi İletmemizi İsteyebilirsiniz...

(000)000-00-00)