Kurumsal Kimlik Nedir?

Nitelikli ve güçlü her firma ve benzeri oluşumların hem çalışma alanında hem de toplumsal alanda tavrı, duruşu ve imajı vardır. Kurumsal kimlik olarak ifade edebileceğimiz bu imaj firmaların iç ve dış dünyadan görünen yüzü olarak da ifade edilebilir. Kurumsal kimlik çalışmaları hitap ettiği kitlenin aklında ve bilinçaltında kalacak şekilde oluşturularak, firmaların güven ve prestij kazanmaları açısından son derece önemlidir.

Neden Önemlidir?

 Belirli sınırlara sahip ve genel olarak değişmeyen unsurlardan oluşur. Firmanın başarılarını yansıtan önemli bir faktördür. Küçük ya da büyük olsun faaliyet gösteren her firma kurumsal kimliğe sahip olmalıdır. Bizler kurumsal kimliğe ihtiyaç duyan firmalara kurumsal kimlik hizmeti sunuyoruz. Siz ihtiyaçlarınızı belirledikten hemen sonra tüm işlemleri uzman ekibimizle birlikte sizler için en kısa sürede tamamlıyoruz.

Kurumsal kimlik firmaların faaliyet gösterdiği alanda ve pazarlama hizmetlerinde en önemli tanıtım araçlarından biridir. Sektörde ve göründüğü her alanda firmayı temsil eden, iyi tasarlandığı takdirde zamanla hitap ettiği kitlenin aklında kalacak ve firmayı prestijli hale getirecektir. Firmamız kurumsal kimliğe önem veren ve sahip olmak isteyen herkese uzman ekibiyle araştırmalar yaparak yol göstermektedir. Sizlere kendini yenileyebilen, modern ve zamanla özelliğini kaybetmeyen kurumsal kimlikler kazandırıyoruz.

Kurumsal Kimliğin Öğeleri

Kurumsal kimliğin pek çok öğesi vardır. Bunlar;

 • Firma tarafından üretilen ürünler ve bu ürünlerin ambalajları
 • Firmanın bina, ofis, şantiye gibi içinde yer aldığı çevre, firmaya ait tabelalar ve yönlendirme araçları
 • Firmaların düzenlediği sergi ve fuarlar
 • Kurum içinde ve dışında kullanılan zarflar, dosyalar, kartvizitler, antentli kağıtlar, faturalar, tahsilat mektupları, sertifikalar
 • Reklam ve broşürler
 • Kurumsal yayın ve raporlar, web siteleri, dijital tanıtım yöntemleri
 • Bayrak, takvim, ajanda ve bloknot gibi promosyon ürünler

Kurumsal kimliğin yukarıda sıraladığımız her öğesi bütünlük içinde firmanın imajını ortaya koyar. Dolayısıyla firmaların en önemli tanıtım aracıdır ve oluşturulmasında uzman desteğine başvurulmalıdır. Kurumsal kimliğin oluşturulmasında temel kurallardan biri firmaya ait her detayın ve verinin dikkatle incelenmesidir. Firmayı tam ve ideal bir şekilde yansıtması açısından son derece önemlidir.

Kurumsal Kimliğin Aşamaları

Kurumsal kimliğin oluşturulmasında izlenen belli başlı aşamalar vardır. İdeal bir tasarım için her aşamanın özenle ve hiçbir detay gözden kaçırılmadan oluşturulması gerekmektedir.  Bu aşamalar;

 • Firma sahibi ne istediğine karar verip, yapılacakların belirlenmesi ve firma tarafından onaylanmasıdır. 
 • Tasarımların oluşturulması aşamasında belli bir zaman dilimine bağlı kalınmalıdır. 
 • Tasarımdaki her unsur ve detay çağın beklentilerine karşılık vererek firmanın çağdaşlığını göstermelidir. 
 • Uzmanlar tarafından hazırlanan tasarımlar firmaya sunulmalı ve firmanın onayını almalıdır. 
 • Sunum yapıldıktan sonra firma yetkilileri gerekli gördüğü takdirde tasarımlar üzerinde değişiklikler yapılır. 
 • Onaylanan tasarımlar basılarak ilgili tüm alanlara yayılır.

Tüm bu aşamaların dışında firmanın akılda kalmasını sağlayan en önemli unsur logodur. Firmanın mührü gibi kabul edilecek ve hatırlanmasını sağlayan logo hiçbir şekilde değişmemeli ve tasarım olarak aynı yazı tipi, renk ve tonda kalmalıdır. Logonun anlaşılır olması önemlidir. Firmanın kullanacağı renk tonu da bir diğer detaydır. Renk belirlenirken dikkate alınması gereken pek çok detay olmakla birlikte burada önemli olan rengin akılda kalıcı olması ve tasarımla bütünlük sağlanmasıdır.