MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

İşbu sözleşme 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup.maddeler halinde aşağıdaki gibidir,

Madde 1- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın www.bybilla.com,  internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği ve SATICI’dan satınaldığı ,sözleşmede belirtilen niteliklere haiz,satış ve teslimat fiyatı aşağıda belirtilen ürünün (ÜRÜN) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde 2- Bilgiler

 

Satıcı Bilgileri

Unvan;BYBİLLA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE YAZILIM (bundan sonra ‘BYBİLLA’ olarak anılacaktır). 

Adres :         Karabaş Mah.İstiklal Cad.No:174/301 İzmit /KOCAELİ 

Telefon : ….. 

E-mail : ….. 

 

Alıcı Bilgileri

Alıcı olarak https://www.bybilla.com/ online alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün, Hizmet Bilgileri

İşbu sözleşme konusu www.bybilla.com internet sitesi üzerinden satın alınan ürün veya hizmetlerin siparişi ,ödemesi, teslimatı ve ürün veya hizmetlerin ALICI tarafından kabulü ile sözleşmeden cayma hakkına yönelik bilgilerden ibarettir

Madde 4- Genel Hükümler

1- ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

2- Sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI tarafından teslimat adresi olarak belirtmiş olduğu adrese SATICI tarafından belirlenmiş olan kargo firması aracılığıyla tesliminin yapılmasını kabul eder.

3- Sözleşme konusu ürün/ürünler , ALICI’nın şahsen kendine teslim edilir. Bu nedenle alıcı ürünü/ürünleri teslim alırken kimlik kartını Kargo personeline ibraz etmek zorundadır.

4-SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade eder.

5-SATICI malı kendisinin geri alacağına dair teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı SATICI’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır

6-SATICI , ALICININ siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Bu süre mal satışlarında 30 güne kadar uygulanabilir.

7-SATICI,malın ALICI yada ALICI’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

8-ALICI’nın, SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ve hasardan SATICI sorumlu değildir. 

Madde 5- Cayma Hakkı

1-ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslim alınmasından itibaren 14 gün içinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 9 hükümleri uyarınca hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, herhangi bir gerekçe göstermeksizin  ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. 

2-Ancak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15 (a) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler;15 (c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar ;15 (ç) Tesliminden sonra ambalaj,bant,mühür,paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan,iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar ;15 (e) malın tesliminden sonra ambalaj,bant,mühür,paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap,dijital içerik,yazılım ürünleri,reklam ürünleri ve bilgisayar sarf malzemeleri için ALICI cayma hakkını kullanamaz.

3-Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ALICI’nın malı teslim aldığı gün başlar.

4-Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya sürekli bir veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

 

Madde 6- Mücbir Sebepler

1- Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

2-Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirmemelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İş bu mücbir sebep hali 10(on) gün süreyle devam ederse, taraflardan herhangi birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

3-Mücbir sebep dolayısıyla , ürün satışının yapılamaması halinde SATICI, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere, bildirim yapıldıktan sonra en geç on dört(14) gün içinde tüm ödemeleri ALICI’ ya iade eder.

Madde 7-Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

1-İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

2-Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI için, taraflar arasında işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

 

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.