ÇALIŞAN REKABET ETMEME SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme ……………………… tarihinde

(1) BYBİLLA (“Şirket) ile

(2) ………………………. (“Çalışan) arasında aşağıdaki şartlarla aktedilmiştir:

Çalışan’nin Şirket tarafından istihdam edilmesi karşılığında taraflar aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır:

1) Çalışan çalıştığı süre boyunca ve işin sona ermesi veya işten çıkarma sebeplerinin ne olduğuna bakılmaksızın işin sona ermesinden sonra da 2 yıl boyunca Şirket ve onun külli ve cüz’i haleflerinin işiyle (firmasıyla) doğrudan veya dolaylı olarak rekabet etmeyeceğini kabul eder.

2) Buradaki kullanımıyla “rekabet etmeme” terimi, Çalışan’nin Şirket’in şimdiki işi veya Şirket’in çalışma (istihdam) süresi boyunca gerçek anlamda (esaslı olarak) iştigal) edeceği diğer iş aktiviteleriyle önemli ölçüde benzer veya bunlarla rekabet halinde olan bir işe sahip olmayacağı, böyle bir işi idare etmeyeceği, işletmeyeceği, böyle bir işte danışman olarak hareket etmeyeceği veya böyle bir işte çalışmayacağı manasına gelecektir.

3) Çalışan, Şirket’in işbu sözleşmeye itimat ederek kendisinin ticari sırlara, müşterilere ve diğer gizli verilere erişmesine izin vereceğini ve bu sözleşme hükümlerinin Şirket’i ve onun itibarını korumak için oldukça gerekli olduğunu kabul ve beyan eder. Çalışan bu bilgileri gizli tutacağını ve bu bilgileri kendi yararına kullanmayacağını veya herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmeyeceğini kabul eder.

4) Çalışan iş bu sözleşmeden doğan rekabet etmeme anlaşmasına uymadığı zaman 50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası) ceza ödemeyi peşinen kabul eder.

5) İşbu sözleşme taraflar ile onların külli ve cüz’i halefleri üzerinde bağlayıcıdır. 

Taraflar yukarıda yazılı tarihte işbu sözleşmeyi imzalamışlardır. …/…/…

Şirket Çalışan